Opstart af virksomhed

Vi tilbyder rådgivning omkring:

· Valg af virksomhedsform
· Valg af finansiering
· Udarbejdelse af drifts-, likviditets-, og balancebudgetter

Vi tilbyder nye kunder, herunder iværksættere, et gratis og uforpligtende møde. Vi kan endvidere formidle  kontakt til Favrskov Erhvervsråd omkring de tilbud, som erhvervsrådet har.

layout.jpg

Regnskab og revision

Vi opstiller årsregnskaber for såvel personlige virksomheder som selskaber. Vi sikrer, at regnskaberne lever op til Årsregnskabsloven og gældende regnskabsstandarder.

Vi udfører revision af små og mellemstore selskaber m.v. Revision er for virksomheder som enten ifølge lovgivning er pålagt revision eller som frivilligt vælger revision til. Vi er naturligvis behjælpelige med rådgivning omkring til- og fravalg af revision. Rådgivningen tager udgangspunkt i virksomhedens og ejerkredsens behov.

 

Skat

Vi udarbejder skattemæssige opgørelser til brug for udarbejdelse og indberetning af selvangivelser for såvel personer som selskaber.

Rådgivning

Vi tilbyder rådgivning inden for en række områder såsom:

· Valg af økonomisystem
· Valg af virksomhedsform
· Optimeringsmuligheder inden for drift, regnskab og skat
· Virksomhedsomdannelse og generationsskifte

Skat af solceller

Er du i tvivl om skattereglerne vedrørende solcelleanlæg? Vi kan hjælpe med den skattemæssige opgørelse vedrørende solcelleanlægget og indberetning af selvangivelse.